Prudy

Prudy v ich eterickej forme
Máte záujem o tento obraz?